ВНИМАНИЕ ! Имате ли бизнес – промените в Наредба H18 го излагат на риск.

Колко ще ви струва до 31 март 2019 г. да използвате касов апарат и софтуер, съвместим с наредбата? Планирали ли сте време и финанси? НАП заяви, че няма да има промяна на сроковете за влизане в сила на наредбата. Ние, Прочети всичко …

Пресконференция от БСК с участието на БАРБС по темата Наредба-18

Разберете какво се случва с промените за касовите апарати и софтуерите за продажба. Следете новините покрай организираната пресконференция от БСК с участието на БАРБС. Имате ли въпрос към МФ за това как да изпълните изискванията по Н-18? Задайте ги. Ние Прочети всичко …

Становище на БАРБС отностно проект на Наредба № Н-18

Публикуваме официалното становище на БАРБС относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства В него сме се постарали да Прочети всичко …

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

На 19.7.2018 г. НАП публикува „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства“ като с това даде начало на общественото обсъждане на измененията. Публикацията е в Прочети всичко …

Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА 18

Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Резюмето е изготвено от БАРБС за целите на Прочети всичко …

Концепция за въвеждане на нова устройство за регистриране на продажбите и плащанията

Работна група от БАРБС разработи кратка концепция за РУСУП –Регистриращо Устройство, в състава на Софтуери за управление на продажби в търговските обекти. Концепцията е предложена като изменение на  Наредба Н-18 на МФ. Самото устройство представлява нов вид специализиран хардуер, който ще Прочети всичко …

Концепция на БАРБС за развитие на единна, равнопоставена, ефективна система за регистрация на продажби и плащания

Концепция на БАРБС за развитие на единна, равнопоставена, ефективна, модерна, ценово ефективна и с дългосрочно бъдеще система за регистрация на продажби и плащания в контекста на ЗДДС Цел Целта на този документ е БАРБС да идентифицира рисковете в проекта за Прочети всичко …

Депозиране на Декларация и Стратегически анализ в Народното събрание

На 21.02, в деловодството на Народното събрание бяха депозирани Декларация, относно  въвеждане на нови изисквания към устройствата с фискална памет и софтуерите за регистрация на продажби и Стратегически анализ за постигане на по-висок контрол над отчитането на продажби и регистрация на Прочети всичко …

Изслушване в бюджетната комисия на НС

На 22.02.2018, представителите на БАРБС бяха поканени да участват в комисията по Бюджет и финанси към НС от нейния председател г-жа Менда Стоянова. По време на заседанието членовете на комисията демнострираха разбиране на тезите изложени в предишния ден от члена Прочети всичко …