Концепция за въвеждане на нова устройство за регистриране на продажбите и плащанията

Работна група от БАРБС разработи кратка концепция за РУСУП –Регистриращо Устройство, в състава на Софтуери за управление на продажби в търговските обекти. Концепцията е предложена като изменение на  Наредба Н-18 на МФ.

Самото устройство представлява нов вид специализиран хардуер, който ще надгради съществуващите фискализиращи устройства и ще даде възможност на търговците по-лесно и безпроблемно да регистрират своите фискални операции


Целите

Целите на РУ в състава на Касовите софтуери са следните:

 1. Преминаване на ФУ на ново технологично ниво, с въвеждане на крипто механизми;

2. Изолиране на GPRS и останалите видове мобилна комуникация (3G, 4G) като единствени възможни;

3. Поевтиняване на решението Софтуер за управление на продажби в ТО в комплект с фискални устройства за обекти с повече от едно работно място (1 РУ, свързано към x стандартни принтери вместо x Фискални принтери в обекта);

4. Гъвкавост на търговците при нужда от добавяне/премахване на допълнителни каси в обектите;

5. Улесняване на контролните функции на НАП чрез създаването на единно място за съхранение на КЛЕН и Фискална памет на целият търговски обект;

6. Намаляне цената за поддръжка на ФУ на търговците заради:

А. Използване на алтернативна свързаност вместо само SIM карта на всяко ФУ (или една SIM карта вместо x на брой);

Б. Използването на само едно РУ и x стандартни принтери вместо X фискални принтери.


Примерна схема на работа

Графично представяне на идеята за централно регистриращо устройство


Мотиви

Основните мотиви за необходимост от такова устройство са:

1. Декомпозиране и модернизиране на фискалното устройство:

Чрез въвеждане на Регистриращо фискално устройство, което е компонент от съществуващите фискални устройства а именно – оперативна памет, фискална памет и данъчен терминал с връзка към НАП през защитена (криптирана) връзка . Агенцията може да отговори на всички нужди за модернизация без да променя сегашната технологична рамка, инфраструктура или процеси по обработване на данните. Регистриращото фискално устройство е Фискален принтер без механизъм за печат и разширена фискална памет наподобяващо ИАСУТД в кутия.

2. Въвеждане на равнопоставеност и задължителност:

Използвайки, като алтернатива Регистриращото фискално устройство, НАП ще създаде ясно послание за задължително и равнопоставено спазване на процеса от всички задължени лица, като в процеса на развитие на наредбата може да увеличава списъка, като запази равнопоставеността и правото на избор за регистрация на плащания и/или продажби в зависимост от спецификата на бизнеса. Въведеното иновативно решение ще даде възможност на НАП да приложения иновативен подход в сектори не засегнати от фискализация на плащанията днес, без да се налага да въвежда частични и компромисни мерки.

3. Сектори не засегнати от сегашната наредба но обхванати от Регистриращото устройство:

a. Електронни магазини и онлайн търговия – независимо от мястото на разположение на сървърите – печат на електрона касова бележка в момента на продажбата и визуализирането на данните върху електронния документ за продажба

b. Разносна търговия и продажба на услуги чрез мобилни приложения и мобилни устройства – издаване и печат на електронни касови бележки и печат на подходящ мобилен принтер. Използване на банкови терминали за печат на фискални бележки и обратно използване на принтери за печат на фискални бележки за печат на информация от банкови плащания

c. Включване на търговци плащащи само по банка – чрез регистриращо устройство, тези продажби и плащанията по тях могат да бъдат регистрирани в момента на възникването с което да се обхване целия този сектор, който към момента се контролира на месечна база и не е засегнат от презумпцията за контрол на сторната.

d. Таксиметрови компании, транспортни фирми, мобилни транспортни приложения – въвеждане на фискален регистриращ модул независимо от интерфейсите на приложенията и компаниите. Казусът Uber може да бъде решен!

e. Отдаване на под наем и предоставяне на услуги – чрез използване на мобилно приложение всички доставчици на услуги – частни лица ще могат да регистрират и предоставят фискална услуга – решаване на казуса airBnB

f. Хотелски системи разположени в облака и хотели на самообслужване

g. Ресторанти и инсталирани системи в тях използващи модули за самообслужване (поръчки и плащания) или само модули за безналично плащания през мобилни телефони и платформи

h. Плащания чрез крипт\о валути

4. Ангажиране на производителите на софтуер и фискални памети за работа в гарантиран режим на сътрудничество и гаранция за саморегулираща се фискална среда:

Чрез въвеждане на Регистриращо устройство и специалния режим на работа между софтуерите за управление на продажба изискващ защитена комуникация между софтуера и регистриращия модел , ще е невъзможно софтуер да използва устройство ако и двете не са минали регистрация в НАП (софтуер) или изпитване в БИМ. Така софтуерните компании, които са двигател на технологичния прогрес ще се ангажират естествено с мониторинг на пазара и идентифициране на рискови решения извън рамката на наредбата от една страна, но и активно ще подпомагат производителите на фискални памети да създадат следващия модел хибридни и облачно базирани фискални памети и касови апарати

5. Избягване на фискални недоразумения и системи на ръбът на закона:

 • При липсата на равнопоставеност, ясни правила за фискализация и сектори в които фискализацията е „невъзможна“ ще се идентифицират изкривени разбирания за системи заобикалящи наредбата. Примери в като:
  • компютърна система с фискална памет регистрирана, като касов апарат
  • Касов апарат закачен към умен баркод скенер
  • Касов апарат закачен към компютърна „Везна“
  • Системи на самообслужване и умен касов апарат за регистриране на плащането
  • Онлайн магазин с модел на работа – поръчай на онлайн вземи на място
  • Бензиностанция с ЕСФП интегрирала частта магазин и ресторант
  • ФУВАС за продажба на ваучери и вход пред дискотеки и нощни клубове по морето
  • Липса на каквато и да е фискализация на продажби през online платформи тип Uber и AirBnB
  • При въвеждане на модела на Регистриращо фискално устройство - регистрацията ще е задължителна, предхождаща, незаобиколима и гарантирана от системата за управление на продажби.

6. Икономически ефект от използване на регистриращо фискално устройство вместо, фискално устройство с клавиатура и печатащ механизъм:

Основната цел на НАП е да гарантира, незабавната, надеждна и проследим фискализация на плащанията и в последствие, чрез обработка на данните от касовата бележка да премине към регистрация на продажба. За това важния елемент за постигане на целите е фискалната памет и данъчния терминал, както и всички устройства работещи директно (през интерфейси) или индиректно (чрез междинни програми или устройства) да гарантират фискален интегритет и за финал да представят на видимо място и по неопровержим начин доказателство за успешен процес по регистрация и фискализация, както и последващ контрол.
Премахването на ненужните компоненти – клавиатури, принтери, обемисти кутии и интерфейси ще може да реализира максимална добра цена за основния за НАП компонент – фискален блок + данъчен терминал.

Ако в момента може да се намери касов апарат на стойност около 120 лв. с ДДС и от него премахнете клавиатура, 2 дисплея , входове за баркод четец и везна. Както и опциите за батерия. Стойността на регистриращото устройство би могло да достигне стойност от 60 лв. с ДДС на точка за обслужване, като ако използваме устройство поддържащо повече каси – то тази цена би трябвало да спада. И добавяйки специализирано печатащо устройство на цена от 200 лв. с ДД достигаме до професионално решение на цена от 250 лв. с ДДС
Алтернативата на това решение е Фискален принтер (забележете отново без клавиатура и без двата дисплея) на цена от не по малко от 250 лв. с ДДС за работно място (като за добрите модели достигаме до цена от 700 лв. с ДДС на работно място).

Ако сравним професионалния клас решения то разликата в точка достиган разлика от 100 – 450 лв. с ДДС на точка.

И за да изчислим икономията за бизнеса при не по малко то 30 000 устройства, които биха работили в режим на регистриращо устройство то реализираната икономическа ефективност би била измерима в сумата от : 3 000 000 – 13 500 000 лв.
Като нашите прогнози е, че тази сума ще е 3-5 пъти по голяма, имайки в предвид идеята за използването на това решение, като основа за развитие на процесите и процедурите по регистрация.

7. Преминаване към система с регистриращо устройство вместо ИАСУТД

Имайки в предвид сходната структура межди ИАСУТД и Софтуер за управление на продажбите с регистриращо устройство, ние предвиждаме промяна на фокуса от регистрация на ИАСУТД към новия модерен вид система за регистрация. С този процес , отново ще се постигне равнопоставеност, конкурентно способност и модернизация на българските сектори търговия, хотелиерство, ресторантьорство и услуги.
Българският бизнес ще оцени тази стъпка и ще намери смисъл да застане зад промените и затягане на финансовата дисциплина , виждайки : алтернативи, модернизация и перспектива.


Предприети стъпки

Концепцията и мотивите за нея са входирани за разглеждане в НАП и БИМ. Очакваме тяхното становище.

Документи

Пълен текст на концепцията за "регистриращо устройство" можете да свалите от тук
Пълен текст на мотивите за създаване на регистриращо устройство можете да свалите от тук