Включи се!

Стани член

Членове на  Асоциацията могат да бъдат пълноправни членове и асоциирани членове.

  • Пълноправните членове на асоциацията могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица – разработчици, разпространители и потребители, които споделят целите на Асоциацията и приемат Устава й.
  •  Асоциираните членове могат да бъдат дееспособни физически лица, юридически лица и организации, пряко свързани или имащи интерес от дейността на Асоциацията, споделят целите на Асоциацията, приемат Устава и отговарят на изискванията му.

 

Вид членство(задължително)
Пълноправен членАсоцииран член