Становище на БАРБС отностно проект на Наредба № Н-18

Публикуваме официалното становище на БАРБС относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В него сме се постарали да отразим всички потенциални проблеми, които виждаме в проекта на Наредбата.

Пълния текст можете да изтеглите от тук:

Други полезни връзки