Стратегически анализ

Стратегически анализ

За целите на НАП за постигане на по-висок контрол над отчитането на продажби и регистрация на плащанията

 

Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер БАРБС (в процес на учредяване) е създадена от софтуерни компании, български производители и представители на чуждестранни дружества ангажирани в създаване, инсталиране и поддръжка на софтуерни системи за управление на продажбите в широкия аспект на понятието – инсталирани на работни станции, онлайн магазини, системи на самообслужване, ЕРП и хибридни варианти.

Създадохме асоциацията за да подкрепим многобройните си клиенти в осъществяване на дейността им, да съдействаме на Министерството на финансите и НАП в желанието им да повишат ефективността от оперативния контрол и да гарантираме с авторитета си и опит ефективно регистриране на данните за продажби и плащания, като запазим равнопоставеност на всички системи за регистрация, споделим натрупани знания и подпомогнем техническото обезпечаване на този процес. Водим активна комуникационна кампания с нашите клиенти от секторите: търговия, хотелиерство, ресторантьорство, бензиностанции, електронни магазини, големи данъкоплатци, държавни и обществени институции.

Общата ни цел е да постигнем сигурна, ефективна, прозрачна и икономически ефективна - но и прогресираща - система за контрол на фиска, органите на фиска и ефективността на прилаганите мерки. Споделяме действията на Министерството на Финансите и НАП за ограничаване случаите на не регистриране от търговци на обороти и плащания.

Искаме да изложим и нашите притеснения и опционални решения в контекста на декларацията ни:

БАРБС разбира целите на Министерство на финансите и НАП и е готова да подкрепи експертно анализа на възможностите за разширяване на сегашния модел на функциониране на фискалната система за да се постигне желания ефект по следните позиции:

 1. Да се предостави опция за предаване на данни в реално време към сървърите на НАП чрез бизнес софтуерите, така както НАП предвижда да се извършва от новите фискални устройства.
 2. Да въведе възможност за извършване на сторно и предаването му в НАП по електронен път.
 3. При липса на комуникация със сървър на НАП да записва в локална фискална база, която автоматично да препраща данните при възстановяване на връзката.
 4. Да работи с НАП по създаване на хранилище за електронни документи, фактури и бележки.
 5. Да гарантира с експертиза, че технологията може да се приложи във всички системи, извършващи продажба на стоки и услуги: Електронни магазини, Касови апарати, Апарати на самообслужване, Таксиметрови апарати, Мобилни приложения за продажба, Умни електронни везни и др.
 6. БАРБС, заедно с НАП и БИМ, предлага да създаде етична комисия за проверка на сигнали за нарушения в работата на фискалните системи и фискално свързаните услуги, като предостави и електронен регистър за проверките, ефективността, нарушенията чрез агрегиране на данни от Търговци и експертите на БАРБС, БИМ и НАП.
 7. В предложеният проект за промяна на ЗДДС и в проекта на свързаната с чл. 118, ал.4 Наредба Н-18 на МФ, се създава неравнопоставеност между Бизнес софтуерите от една страна, и Фискалните устройства и ИАСУТД – от друга. ИАСУТД, за разлика от Бизнес софтуерите, са освободени от използването на фискални устройства и не подлежат на строгите рестрикции, предвидени за бизнес софтуера и оформени като изисквания – да се предоставя сорс кода, структура БД, да не се изтрият и променят вече записани данни в Базата данни на обекта, да пазят архиви на БД в рамките на 11 години и други.

 

Нашите притеснения към момента са свързани с аспекта, че въвеждане на неравнопоставеност към изискванията между Касов апарат, ЕСФП,  Интегрирана Автоматизирана Система за Управление на Търговската Дейност, Електронен магазин , Система за управление на продажби, Устройства на самообслужване и , таксиметрови апарати няма да реши казуса с не маркирането. Слабите звена ще останат в употреба в местата на злоупотреба и Касовите апарати ще бъдат отново точката , която ще позволи манипулация с възможността за избор за маркиране или не. Голяма част от търговските системи ще преминат в интернет магазини, а част от софтуерните продукти за управление на продажбите ще мигрират в касови апарати с графичен интерфейс.

Допълнителните изисквания за архив и контрол ще предизвикат аналогични противоречия:

 • Касовите апарати имат изискване да съхраняват фискална памет , но има и процедура за бракуване на повредена памет – софтуераът няма;
 • Електронните магазини – нямата никакво изискване за архив;
 • ЕСФП – аналогично не подлежат на задължително архивиране на данните;
 • Софтуерите за регистриране на продажби пазят архиви, но не структурирано, без да се използва опцията за този архив за постигане на обществена полза и обмяна на електронни документи. Част от съхраняваните данни са ненужни, а споделянето им с трета страна без процедура - в противовес на GDPR и PCI DSS регулацията и стандарта.

Моля да обърнете и внимание на липсата на потвърждение от мобилните оператори, дали ще могат да поемат трафика на касови бележки и отчети в пълен вид през съществуващите мобилни трасета и канали и ако не могат - дали ще се ограничи обема на обменяните данни, което довежда до въпроса какво повече ще получим от сегашната наредба и не може ли да въведем оптимизация, чрез свързване на фискалните софтуери директно в НАП по VPN

Ако Министерството на финансите и НАП запазят модерния подход за събиране на детайли от касовата бележка и мобилните оператори не могат да поемат трафика през мобилната мрежа, да се разгледа варианта в който мобилните оператори да бъдат възприети, като сигурна точка за достъп до системата за регистрация на продажбите и доставчици на услугите по съхранение на архивите.

Технологичното, решение на целите е възможно и българския бизнес и софтуерна индустрия в съюз с международните си партньори  е готова да подкрепи НАП и това е видно в изпратените над 150 страници обосновани коментари по предложенията за промени.

Ръката е протегната –, вярваме, че заедно можем да намерим решение, което да влезе оперативно в сила съгласно сроковете на наредбата, но на цена по- ниска от сегашната и с ефект по-висок от очаквания.

 

С уважение

УС на БАРБ

19.02.2018 год.

Вашият коментар