Учредяване на Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер

На 14.02.2018 бе учредена Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер.

Вашият коментар