Становище на БАРБС отностно проект на Наредба № Н-18

Публикуваме официалното становище на БАРБС относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства В него сме се постарали да Прочети всичко …

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

На 19.7.2018 г. НАП публикува „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства“ като с това даде начало на общественото обсъждане на измененията. Публикацията е в Прочети всичко …

Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА 18

Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Резюмето е изготвено от БАРБС за целите на Прочети всичко …

Изслушване в бюджетната комисия на НС

На 22.02.2018, представителите на БАРБС бяха поканени да участват в комисията по Бюджет и финанси към НС от нейния председател г-жа Менда Стоянова. По време на заседанието членовете на комисията демнострираха разбиране на тезите изложени в предишния ден от члена Прочети всичко …