Концепция на БАРБС за развитие на единна, равнопоставена, ефективна система за регистрация на продажби и плащания

Концепция на БАРБС за развитие на единна, равнопоставена, ефективна, модерна, ценово ефективна и с дългосрочно бъдеще система за регистрация на продажби и плащания в контекста на ЗДДС Цел Целта на този документ е БАРБС да идентифицира рисковете в проекта за Прочети всичко …