Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА 18

Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Резюмето е изготвено от БАРБС за целите на Прочети всичко …