Становище на БАРБС отностно проект на Наредба № Н-18

Публикуваме официалното становище на БАРБС относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства В него сме се постарали да Прочети всичко …

Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА 18

Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Резюмето е изготвено от БАРБС за целите на Прочети всичко …

Концепция за въвеждане на нова устройство за регистриране на продажбите и плащанията

Работна група от БАРБС разработи кратка концепция за РУСУП –Регистриращо Устройство, в състава на Софтуери за управление на продажби в търговските обекти. Концепцията е предложена като изменение на  Наредба Н-18 на МФ. Самото устройство представлява нов вид специализиран хардуер, който ще Прочети всичко …

Концепция на БАРБС за развитие на единна, равнопоставена, ефективна система за регистрация на продажби и плащания

Концепция на БАРБС за развитие на единна, равнопоставена, ефективна, модерна, ценово ефективна и с дългосрочно бъдеще система за регистрация на продажби и плащания в контекста на ЗДДС Цел Целта на този документ е БАРБС да идентифицира рисковете в проекта за Прочети всичко …